JUMP Math България

Цялостна система за обучение по математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете

Образователни политики

Експертен диалог за анализи на образователната система и изграждане на устойчиви политики за положителна промяна

Училище за учители

Професионално развитие и споделено учене за учители, съобразено със съвременната наука за ученето и практическия опит

Ново училище

Нов модел на общностни училища и организационна екосистема за добро развитие на България през XXI век