JUMP Math България

Цялостна система за обучение по математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете

Образователни политики

Експертен диалог за анализи на образователната система и изграждане на устойчиви политики за положителна промяна

Училище за учители

Професионално развитие и споделено учене за учители, съобразено със съвременната наука за ученето и практическия опит

Math Jedi Academy

Школа за работа с деца – развиване на потенциала за функционално и логическо мислене с JUMP математика