Ново училище

Нов модел на общностни училища и организационна екосистема за добро развитие на България през XXI век

JUMP Math България

Цялостна система за обучение по математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете

Училище за учители

Професионално развитие и споделено учене за учители, съобразено със съвременната наука за ученето и практическия опит

Образователни политики

Експертен диалог за анализи на образователната система и изграждане на устойчиви политики за положителна промяна