Dsc04867

Новатори, иновации и иновативни училища

Образователният портал Uchi.bg обяви победителката в тазгодишното издание на класацията „Новатори в образованието“ – поздравления за Евгения Пеева, изпълнителен директор на „Заедно в час“ и член на Институт за прогресивно образование (ИПО). Поздравления и за всички останали новатори в образованието. Радваме се, че и тази година Явор Джонев и системата за обучение по математика JUMP Math са сред първите десет новатори в класацията. Вижте кои са останалите новатори в статията на Капитал.

Другата добра новина е, че в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищно образование Министерство на образованието и науката има програма за насърчаване на иновациите в училищата. До края на януари всяко училище може да подаде свой проект за иновация. Повече информация можете да намерите на сайта на МОН.

Всяко училище може да разпише повече от един брой иновации, които да са съгласувани с дългосрочната визия за развитие на училището.

Внедряването на системата JUMP Math e съвместимо и подходящо за реализиране на различни иновации, свързани с трансдисциплинарно обучение и преподаване, предприемачество, лидерство, умения на 21 век, проектно-базирано обучение, учене чрез правене, изследователски подход, използване на ИКТ и др.

Институтът за прогресивно образование е разработил предложение за JUMP Math като иновация, която може да се адаптира в конкретните училища. Оставаме на разположение за всякакво съдействие в процеса на кандидатстване за иновативно училище.