DSC07924 Small

Нови посещения за методическа подкрепа при учителите

Започнахме планирането на новите посещения за методическа подкрепа при учителите, които работят по JUMP Math. През първия срок колегите посетиха часовете на 28 учители от София, Правец, Сливен, Сапарева баня, Карлово, Гоце Делчев и селата Склаве, Христо Даново и много други. Ето какво споделят някои от JUMP Math учителите:

„За тези няколко години, тази система ни даде много. Децата вече са свикнали с нея, не се притесняват да работят на дъската, дори правят забележка, ако не са вдигнати днес. Имат интерес, работят с голяма ангажираност и си помагат. От JUMP Math прехвърлям идеи и похвати в други предмети – физкултура, български – под различни форми и игри.“ – Йорданка Димитрова, Склаве.

„Откакто работим с JUMP Math, няма дете, което да не работи, което да не желае да участва и да не е напълно ангажирано за разлика от другите предмети и при традиционната система. Когато някое дете срещне трудност, направи грешка или му е трудно и среща неразбиране, то сега не се демотивира, не се фрустрира и не се отказва да решава задачи, както се случваше, когато използвах традиционната система. При JUMP Math те дори се сърдят, че не са разбрали и търсят проактивно начин да разберат това, което не им е ясно. Не се интересуват само от оценките, а ме разпитват къде са им грешките, защо дадено нещо е така. Търсят смисъла на нещата и мислят, което е най-важното.“ – Силва Тричкова, Гоце Делчев

Марияна Маркова от Силистра споделя, че десет ученика от нейния първи клас се явяват на математическото състезания „Математика без граници“, като всички те постигат брой точки над средните. Една ученичка от класа е отличена с бронзов медал. Според Марияна „JUMP Math помага на учениците да изграждат увереност в своите способности, мотивация за справяне с предизвикателствата и дух на екипност“. Целият клас се е подготвял заедно, независимо дали децата са се явили на състезанието.