Dsc06934

Подкрепа за учителите по JUMP Math

На 22 ноември 2016 Олга Нинова-Траянова и Петър Велков, които се занимават с обучението и подкрепата на JUMP Math учителите в страната, посетиха ОУ „Васил Левски” в град Правец, където г-жа Петя Хинова преподава по системата на своя 4-ти клас. Те наблюдаваха урок по JUMP Math и приложиха специално разработения в ИПО инструмент за рефлексия, който е едно от средствата за професионално развитие на учителите.

Методическата подкрепа е важен елемент от въвеждането и пълноценното прилагане на системата JUMP Math в училищата. Затова, наред с редовните обучения и уебинари с активните учители, екипът ни провежда и редовни посещения и подкрепа в класните стаи.

„Подкрепяме учителите да наблюдават какво правят в класната стая, да се замислят защо го правят и дали то дава желания резултат. Това е процес на самонаблюдение и самооценка. Като част от подкрепата си за учителите ние събираме информация за това какво се случва в класните стаи, заедно анализираме и оценяваме информацията, идентифицираме и изследваме работата на учителите. Така учителите могат да внесат промени и подобрения в преподаването си, когато и ако има нужда,“ споделят Олга и Петър.

Накрая на посещението си те представиха JUMP Math пред учители в начален етап, учители по математика и ученици и показаха как с JUMP Math всяко дете може да е успешно по математика.