Jump Math Course 01.02 00
Jump Math Course 01.02 00 Jump Math Course 01.02 01 Jump Math Course 01.02 05 Jump Math Course 01.02 07 Jump Math Course 01.02 03 Jump Math Course 01.02 06 Jump Math Course 01.02 02 Jump Math Course 01.02 04

Семинар “JUMP Math в класната стая”

На 1 февруари в офиса на ИПО се проведе практически семинар за учители по системата JUMP Math. Благодарим на участниците за всички мъдри въпроси и ползотворните дискусии, които спомогнаха за пълноценното и по интересен начин реализиране на целите на семинара.

Очакваме всички, които се интересуват от иновативни подходи в образованието на нашите следващи събития.

Ева