DSC 0002

Силата на професионалното развитие

Като част от програмата JUMP Math, по която ИПО работи вече трета година с финансиране от фондация „Америка за България“, постоянно усъвършенстваме подкрепата за учителите и възможностите, които предлагаме за тяхното професионално развитие. В края на 2016, с подаването на 21 обучителни програми за вписване в Информационния регистър на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН, поставяме началото на нашето Училище за учители. Програмите са разработени на базата на обратна връзка от учителите, с които работим, собствените ни наблюдения за нуждите на децата и учителите, както и на съвременни научни разработки.

Джон Майтън, създателят на JUMP Math, също говори за важността и силата на професионалното развитие и подкрепата за учителите. Оказва се, че опитът на колегите ни от JUMP Math в Канада е много подобен на нашия. Много от предизвикателствата в Канада съществуват и у нас и ги адресираме по подобни начини.

„Когато учителите бъдат включени в програми за професионално развитие, те имат възможност да прецизират практиките си, да рефлектират върху наученото, да учат от свои колеги. Ние от JUMP Math бихме искали да подкрепяме учителите по възможно най-добрия начин, като се вгледаме в същината на професионалното развитие и се запитаме: От какво имат нужда учителите и как можем да им помогнем да го постигнат? Ние много се вълнуваме от новите неща, които правим в посока подобряване на възможностите за професионалното развитие“, казва Джон Майтън.

Както новите, така и опитните учители срещат много предизвикателства всяка година: промени в учебните планове и програми, в учебното съдържание и очакванията, нови методи на преподаване или инициативи, различия в образователните потребности на учениците, управлението на класната стая. А може би най-голямото от предизвикателствата е липсата на време. Не е странно, че за учителите е трудно да се заемат с професионалното си развитие, тъй като им се налага да балансират множество конкуриращи се приоритети.

Ние обаче знаем, че професионалното развитие е изключително важно, когато искаме да подкрепим практиките в класната стая. Научните изследвания показват, че обученията, които се фокусират върху ученето на учениците и снабдяват учителите с умения и стратегии за преподаване на определено съдържание, оказват положителен ефект върху практиките на преподаване (Blank, de las Alas, & Smith, 2007). Учителите имат най-голяма полза от професионално развитие, което е с фокус върху определено съдържание, основано е на сътрудничество и е в съответствие с целите на учителите (Kedzior & Fifield, 2004).

В JUMP Math получаваме ценна обратна връзка относно нужното професионално развитие. Екипът ни от пътуващи обучители, който провежда присъствени семинари и уебинари в Канада и САЩ, се среща с много учители, които се стремят към постигането на споделени цели.

Кое е това, което учителите търсят в професионалното развитие?

„Учителите идват на семинарите за професионално развитие с дълбокото усещане, че резултатите на учениците могат да бъдат по-добри и че децата могат да постигат повече; те търсят „пътната карта“ за това как да стигнат до това място“, обяснява Мери Джейн Моро. Учителите често са фрустрирани от липсата на връзка между това как се представят образователните инициативи и реалността на опита от класната стая. Необходимо е да намерим деликатния баланс между следването на учебната програма и това как отговаряме на нуждите на учениците.

Франсис Агро, която води както уебинари, така и присъствени обучения, говори за масовото търсене на практически обучения, които отговарят на действителността в класната стая: „Учителите идват на обученията с много желание да научат неща, които да прилагат в класната стая. Търсят стратегии, чрез които да обучават всички свои ученици. Те искат да могат да запълнят пропуските и да са сигурни, че всичките им ученици могат да учат и да бъдат успешни.“

Франсис добавя, че като бивша учителка, за нея е важно да посрещне нуждите на всички участници в семинарите, че това е в сърцето на доброто професионално развитие: „Също както учителите искат да отговорят на всички потребности на своите ученици, и аз като водещ на семинарите, се стремя към същото. Искам да съм сигурна, че подкрепям учителите да постигнат целите, които са си поставили по отношение на ученето.“

Когато става дума за математика, много учители се чувстват некомфортно с предмета, което може да доведе до тревожност в класната стая. Учителите невинаги са сигурни как да раздробят понятията и търсят методи за оценяване, с които по-ефективно да идентифицират силните страни и нуждите. Семинарите предоставят на учителите точните стратегии и инструментите, които да използват в класната стая и изграждат увереност.

Как можем да помогнем на учителите как да извлекат възможно най-голяма полза от професионалното развитие?

Професионалното развитие има най-голяма сила, когато съдържа комбинация от знания за съдържанието, възможности за активно учене и е свързано с други практики за учене (Garet et al, 2001). В JUMP Math високо ценим постоянното подобряване на предложенията си за професионално развитие на базата на изследвания в областта на образованието и това, което научаваме от училищата, с които си партнираме. Работим с експерти по дизайн на обучения, за да създадем семинари, които комбинират педагогика и практическото, активно учене, което учителите търсят. Освен съдържанието на семинарите, ние отчитаме колко безценни са сътрудничеството между учителите и работата им в професионална мрежа. По време на професионалното развитие учителите имат възможност да рефлектират върху преподавателския си опит, да споделят стратегии и ресурси, да свързват наученото с ежедневната практика в класната стая.

Ето защо поддържаме сайт за подкрепа на учителите, специално разработен за учителите, които работят с JUMP Math. Научните изследвания показват, че общностите от учещи учители и менторството могат да доведат до по-добро запаметяване на изучаваното съдържание, засилено усещане за ефикасност и контрол, както и положителна промяна в нагласите (Smith, 2002). Когато, при въвеждането на дадена програма, учителите имат подкрепата на професионална мрежа, независимо дали подкрепата е под формата на редовни срещи или по-неформална рефлексия, има по-голяма вероятност те да следват програмата по-стриктно и да видят резултатите, към които се стремят.

Заради ограничения откъм финансови средства и време, учителите не винаги могат да участват в събития за професионално развитие, от които имат нужда и заслужават. Ето защо е важно учителите да имат достъп до материали и ресурси, които им осигуряват подкрепата, от която имат нужда ежедневно. Джон Майтън обяснява: „Създадохме Ръководствата за учителите така, че учителите да получат задълбочено разбиране на математиката в процеса на преподаване и да станат по-уверени в способностите си да въвличат учениците в математиката.“

„Целта ни е да предоставим на учителите програмата и ресурсите, от които имат нужда, за да се почувстват напълно готови да преподават математика – не само когато си тръгнат от нашето обучение, но и през цялата учебна година,“ обяснява Карин Кинч, която отговаря за обученията по места. „За нас е много важно учителите да си тръгват от обученията ни енергизирани и уверени. Ние разбираме също, че учителите имат нужда от продължаваща подкрепа, когато започнат да работят с нова програма или практика. Нашата подкрепа не свършва с обученията, защото знаем, че това помага на учителите.“

Информация за възможностите за обучение по JUMP Math у нас и последващата подкрепа и професионално развитие можете да намерите на сайта на ИПО, секция JUMP Math.

Оригиналната статия можете да намерите тук.