John Signing Pictures Small

Съветите на Джон Майтън: Преподаване на „числовите факти“

В отговор на въпроси от учители, които работят с JUMP Math, Джон Майтън предлага някои насоки в помощ на учениците, които срещат затруднения с математиката. Превеждаме ги за вас и ще ги публикуваме с течение на времето с надеждата да са ви полезни и да можете да ги приложите в класните си стаи.

  1. Преподаване на „числовите факти“ – изразите със събиране, изваждане, умножение и деление, които децата трябва да си спомнят веднага, без да пресмятат

Грешно е да се смята, че учениците, които не знаят числовите факти, винаги ще могат да се справят със задачите, ако разполагат с калкулатор или друго помощно средство. Да, те могат да извършат пресмятането с помощта на калкулатор, но не могат да се научат да решават задачи, ако им липсва усет за числата.

Учениците трябва да умеят да откриват закономерности при числата, да правят приблизителни сметки и прогнози, за да са успешни по математика. Калкулаторът не може да развие тези способности.

Учениците са способни да научат числовите факти много по-лесно отколкото се смята обикновено. В раздел „Смятане наум“ от Ръководството за учителя на JUMP Math ще намерите различни ефективни начини, с които да помогнете на учениците да научат фактите. След като преподадете „триковете“ от Ръководството, препоръчвам да давате на учениците, които имат нужда от допълнителни упражнения, ежедневни двеминутни упражнения и тестове, докато усвоят фактите (можете да давате един и същ набор задачи докато ученикът запомни всички факти от него – така няма да е необходимо да отделяте допълнително време за подготовка на материали).  Бихте могли да възложите задачи за домашно или, ако е възможно, да помолите родителите да помогнат на детето да запомни определени факти.

Избягвайте да претоварвате детето – не задавайте за домашно за една вечер повече от една или половин част от таблицата за умножение.

В класната стая можете да помолите учениците заедно да решават задачи с помощта на флаш карти. Опитът с JUMP Math показва без съмнение, че учениците запомнят много по-бързо, ако учителят е ентусиазиран от успехите им, независимо колко незначителни изглеждат. Бихте могли да измислите и система за възнаграждение при научени факти.

Да се опитваш да работиш по математика без да знаеш основните числови факти е като да се опитваш да свириш на пиано без да знаеш къде са нотите. Малко са нещата, на които можете да научите децата, които биха имали по-значимо въздействие върху академичната им кариера, от това да запомнят числовите факти и да развият усета си за числата.