edu-policies-inner-2

Институт за прогресивно образование поддържа форма на постоянен експертен дебат, в който участват неправителствени организации, работещи в областта на образователните политики, международни организации и отделни експерти.

Основна цел на тази постоянно действаща форма на работа е формулирането на ключови проблеми в образованието и на политически и експертни решения. В рамките на тази дейност бяха изготвени приоритетни сфери за промяна в образованието и ключови политики във всяка една от тези сфери. Те бяха широко обсъждани с представители на НПО, институции и висши училища, директори, учители, родители. В рамките на тези обсъждания бяха формулирани и 15 основни въпроса, свързани с образователните политики, които бяха изпратени на политическите партии. Част от тях участваха в организирания предизборен дебат, посветен на образованието.

ИПО поддържа постоянна интернет платформа за споделяне на позиции и за предлагане на решения.