darik-logo, в партньорство със сдружение „Институт за прогресивно образование“ и със съдействието на фондация “Америка за България“, започват проект “52 мита за образованието”.

Целта на предаването е да обърне вниманието на широката публика към митовете и реалностите в българското образование, проблемите и предизвикателствата, пред които е изправено. Ще бъдат представени типични училищни ситуации, ще се показват модели и примери за намиране на добри решения, които ще са в полза на всички заинтересовани страни.

Участници в предаването ще бъдат действащи учители, ученици, родители, директори, експерти и други активни участници в образованието днес.

Предаването ще се излъчва всеки понеделник от 11:00 до 12:00 в ефира на “Дарик” радио, следете нашите Събития и новини за детайли.

Минали митове

 1. “Образованието не може да се променя бързо”
 2. “Образованието ни е много добро”
 3. “Учебниците правят образованието”
 4. “От МОН зависи всичко в образованието”
 5. “Родителите чакат за всичко на училището”
 6. “Съревнованието е по-добро от сътрудничеството при учене на деца”
 7. “Децата със СОП забавят ученето на останалите деца в класа”
 8. “Класно-урочната система е най-добрата форма на организация на работа с учениците в училище”
 9. “Някои деца имат математически таланти, а по-голямата част – не”
 10. “Съвременните ученици не четат”
 11. “Компютърните игри провокират само агресия и насилие”
 12. “Директорите са безнаказани и всевластни”
 13. “Учители стават най-слабите студенти”
 14. “Дисциплина = послушание”
 15. “Играта в училище е само загуба на време”
 16. “Училището дава знание и умения. Добродетели се развиват в семейството”
 17. “Оценките мотивират. Оценките депресират” част 1/2
 18. “Оценките мотивират. Оценките депресират” част 2/2
 19. “Учителите работят малко и имат прекалено дълги отпуски”
 20. “Училището подготвя за живота”
 21. “Българските училища стават все по-лоши”
 22. “Българските училища стават все по-лоши” – част 2
 23. “Училището трябва да общува с родителите само когато има проблем с детето в училище”
 24. Ресурсните учители са достатъчни, за да има приобщаващо образование
 25. “Иновациите могат да бъдат определяни по административен път”
 26. “Децата толкова си могат”

С подкрепата на:

foundation-america-for-bulgaria-full