Обучение: CinEd – Кинообразование за ученици (септември 2018)

Дата/Час
03/09/2018 - 04/09/2018
09:00 - 17:30

Местоположение
Френски институт – България

Категории


Продължителност и квалификационни кредити
32 часа (16 присъствени часа, 16 дистанционни часа), 2 квалификационни кредити.
* Програмата е одобрена в регистъра за квалификация на МОН.

CinEd лого

CinEd – Кинообразование за ученици
Киното като приобщаващ педагогически подход за откриването на света на образа и звука

Европейската програма за кинообразование CinEd по категоричен начин съвместява културни и образователни аспекти, тъй като в основата й стои работата с кинопроизведения и поднасянето им по подходящ образователен начин на публиката от ученици в три възрастови групи (6-11, 11-15, 15-18).

Обучението ще представи на учителите възможности за прожекции в класната стая (и извън нея), чрез онлайн платформа и освободени от права филми, както и чрез педагогически материали, разработени от експерти. Освен това, по време на обучението ще бъде осигурена подготовка за работа с филмите от колекцията, ще бъде анализиран киноезика чрез прожектиране на отделни откъси и филми, ще бъдат предоставени идеи и предложения за използване на педагогическите материали. Филмите ще бъдат ситуирани в съответния контекст и ще бъдат предложени конкретни начини и идеи за привличане вниманието на учениците към образа, анализа му, а по-късно и към създаването му.

Обучението ще подпомогне учителите:

  • Да използват киното за повишаване визуалната култура на учениците, както и за обогатяване знанията им за света и за различните европейски култури чрез споделена история.
  • Да организират безплатни прожекции с учениците си, в подходящо за тях време и с подходящ филм за съответната възрастова група.
  • Да прилагат киното при изучаването на чужди езици и култури.
  • Да използват киното и киноезика за сравнение и търсене на връзки между него и други изкуства и дисциплини – музика, изобразително изкуство, фотография, архитектура и др.
  • Да създават и адаптират свой подход на активна, чувствителна и приобщаваща педагогика, включваща киното като инструмент за хоризонтално получаване на знания.
  • Да разработят практически дейности, свързани с киното и видяните филми: заснемане на кратки филми или филмови есета, фотографии, изработване на филмови плакати и др.
  • Да подпомагат активността и креативността на учениците (избор, конфронтация, описание, създаване), както и да развиват критическото им мислене, чрез създаване на връзка между анализ и практика.

* Подробна информация за целите и съдържанието на обучението CinEd – Кинообразование в училище

ЦЕНА:

  • 60 лв. – стандартна цена за участник.
  • Таксата за обучението може да бъде поета в рамките на средствата за квалификация, което следва да договорите с ръководството на Вашето училище.
  • Заплащането на таксата се извършва по банков път до 1 септември 2018 г.

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса обучение CinEd, име…

КАК:
Чрез формата за регистрация:

Формата за записване е отворена до 01.09.2018 г. Местата са ограничени.

ОБУЧИТЕЛИ:
Ралица Асенова
Координатор на програмата по кинообразование CinEd за България.
Магистър по театрознание и кинознание от Сорбоната, „Управление на културни проекти” от Института за европейска науки в Париж и докторант в НАТФИЗ, Ралица Асенова работи активно за развитието на практиката „кинообразование в училище“ в България с проекти като фестивала „Срещи на младото европейско кино“, „CinEd“ и „Киното, сто години младост“. Ралица е сред създателите на сдружение „Арте Урбана Колектив“, което инициира, подкрепя изпълнението и популяризира инициативи в областта на културата, съвременното творчество и образованието.
С подкрепата на Френски институт – България

лого