JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика

Map Unavailable

Дата/Час
10/06/2019 - 12/06/2019
10:30 - 17:30

Местоположение
Музей „Земята и хората“

Категории


Обучителна програма: JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика
Програмата е вписана в регистъра на одобрените програми за квалификация на МОН, със заповед № РД 09-366 / 21.01.2017 г. на Министъра на образованието и науката, като носи 2 кредита. Организатор на програмата е Институт за прогресивно образование.

Брой кредити: 2

Продължителност: 32 часа

Обучението е отворено за учители, които се интересуват от системата JUMP Math.Учителите от иновативни училища и учителите, които вече работят по JUMP Math са с приоритет за включване в обучение. Обучението е специализирано и не е подходящо за родители.

Срок за записване: до 5 юни 2019 г. вкл.

Дати и място за присъствената част:
10 юни 2019 г. – от 10:30 ч. до 17:30, музей „Земята и хората“ – 1421, София, бул. „Черни връх“ № 4
11 юни 2019 г.
12 юни 2019 г.

 

Описание:

JUMP Math е иновативна система за овладяване на математика. Учителите, преминали през обучението работят с нова методика за преподаване, актуализират своите педагогически умения и работят върху позитивни нагласи.

Преминалите през обучението учители ще могат да използват учебните материали по JUMP Math с подробни сценарии на уроците, подходящи за групова и индивидуална работа.

В допълнителните материали влизат: тестове за оценка на постиженията и развитието и др.

Учебните материали по JUMP Math се разработват и разпространяват от Института за прогресивно образование.

При заявка от цяло училище, ИПО разполага с екип от експерти и специалисти за осигуряване на методическа подкрепа на учителите, преподаващи по JUMP Math през учебната година.

Цена и начин на плащане:

  • 120 лв.
  • Заплащането на таксата се извършва авансово, по банков път

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса обучение JUMP Math, име…

* Плащането на таксата за обучение се извършва само по банков път, за което ние сме задължени по закон да издадем фактура. При попълване на регистрационната форма трябва да заявите и данните за издаване на фактура:
– Ако плащането е от физическо лице, моля, попълнете следните данни за фактура: трите имена; адрес; ЕГН.
– Ако плащането е от училището или фирма: наименование; адрес; ЕИК; ИН по ДДС; МОЛ.

Регистрация можете да направите чрез формата по-долу. Формата за записване е отворена до 5.06.2019 г. Местата са ограничени.