Обучение „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“

Дата/Час
14/04/2020 - 16/04/2020
09:30 - 17:30

Категории


Обучителна програма: JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика
Програмата е вписана в регистъра на одобрените програми за квалификация на МОН, със заповед № РД 09-366 / 21.01.2017 г. на Министъра на образованието и науката, като носи 2 кредита. Организатор на програмата е Институт за прогресивно образование.

Брой кредити: 2

Продължителност: 32 часа

Обучението е отворено за учители, които се интересуват от системата JUMP Math. Учителите от иновативни училища и учителите, които вече работят по JUMP Math са с приоритет за включване в обучението. Обучението е специализирано и не е подходящо за родители.

Срок за записване: до 31 март 2020 г. вкл.

Дати и място за присъствената част:
Поради наложеното извънредно положение в РБ, присъствената част се отлага до обявяване на нови дати от организаторите. Присъствената част ще се проведе в София.

Описание:

JUMP Math е иновативна система за преподаване на математика. Учителите, преминали през обучението работят с нова методика за преподаване, актуализират своите педагогически умения и работят върху позитивни нагласи.

Преминалите през обучението учители ще могат да използват учебните материали по JUMP Math с подробни сценарии на уроците, подходящи за групова и индивидуална работа.

Учебните материали по JUMP Math се разработват и разпространяват от Института за прогресивно образование.

В допълнителните материали влизат: тестове за оценка на постиженията и развитието, бонус задачи и др.

При заявка от цяло училище, ИПО разполага с експерти и специалисти за осигуряване на методическа подкрепа на учителите, преподаващи по JUMP Math през учебната година.

Цена и начин на плащане:

  • 130 лв.
  • Заплащането на таксата се извършва авансово, по банков път
  • В цената са включени материали за обучението, кафепаузи и пица за обедната пауза. Организаторите не осигуряват транспорт и настаняване.

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса обучение JUMP Math, име…

* Плащането на таксата за обучение се извършва само по банков път, за което ние ще издадем фактура. При попълване на регистрационната форма трябва да заявите и данните за издаване на фактура. Ако плащането е от училището или фирма, необходимите данни са: наименование; адрес; ЕИК; ИН по ДДС; МОЛ.

* Формата за регистрация е отворена до 31.03.2020 г., а местата са ограничени!

Очакваме Ви!