Обучение: JUMP Math за родители

Обучение: JUMP Math за родители

Дата/Час
29/11/2017
17:30 - 19:30

Местоположение
Институт за прогресивно образование

Категории


Обучението „JUMP Math за родители“ цели да запознае родителите с иновативната система за обучение по математика JUMP Math. Системата позволява да се развият математически и универсални умения във всяко дете. Изследванията доказват, че системната работа води до качествени натрупвания на нагласи, знания и навици, полезни за бъдещето им. Децата се чувстват по-уверени като придобиват по-задълбочени знания и математическо мислене. Имат и по-малка нужда от помощта на родителите при домашните работи.

Обучител: Олга Траянова и Младен Вълков

Теми на сесиите на обучението ще отговорят на следните въпроси*:

  • Как детето ми да бъде по-мотивирано в учебния процес по математика?
  • Как да изграждаме позитивна нагласа и умения заедно с математическите концепции от вкъщи?
  • Как да използваме учебните материали по JUMP Math?
  • Как чрез JUMP Math да си партнираме с класния ръководител и учителя по математика?

* Подробна информация за целите и съдържанието на обучението можете да намерите в приложения файл.

Цена и начин на плащане:

  • 40 лв. – стандартна цена за участник
  • 60 лв. – цена за двама родители
  • Заплащането на таксата се извършва авансово, по банков път, до 27 ноември 2017 г.

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC:UNCRBGSF
Основание: Такса обучение JUMP Math, име…..

  • Плащането на таксата за обучение се извършва само по банков път, за което ние сме задължени да издадем фактура. Ако плащането е от физическо лице, моля, попълнете следните данни за фактура: Трите имена; Адрес; ЕГН. Ако плащането е от фирма: Наименование; Адрес; ЕИК; Ин по ДДС; МОЛ.

Как: чрез формата за регистрация

Формата за записване е отворена до 26.11.2017. Местата са ограничени.