Цялостната дейност на Институт за прогресивно образование се осъществява с изключителната подкрепа на фондация „Америка за България“.

Това прави възможно поддържането на екип от експерти в областта на образованието и ученето; активното участие в дебата за образователните политики и стратегии в страната; внедряването и разпространението на иновативни методики за обучение; обучението и подкрепата за професионалното развитие на учители, въвеждащи нови учебно съдържание и методи на обучение; генерирането на граждански инициативи за определяне на обществените изисквания за реформа на българската образователна система; откриването на първото Начално прогресивно училище като модел за общностни училища в България.

Това позиционира ИПО като активен застъпник за иновации и системни промени в образованието в България.

Нашата мисия

Мисията на Института за прогресивно образование е преобразуване на българската образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век.

В съответствие с мисията си, ИПО полага усилия да осигури педагогически методи, учебно съдържание и подкрепа за висококачествено учене на всяко дете и учител в България и внедрява системата за преподаване на математика в начален курс – JUMP Math, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. JUMP Math се основава на най-новите изследвания от областта на когнитивната наука и най-добрите програми за преподаване на математика от цял свят като в крайна сметка предлага уникална комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване, и разнообразие от подходи в преподаването.

ИПО е инициатор и на „Диалог за бъдещето“ – гражданска инициатива за определяне на обществените изисквания и стратегии за фундаментална реформа на българската образователната система.

ИПО поддържа и форма на постоянен експертен дебат, в който участват неправителствени организации, работещи в областта на образователните политики, международни организации и отделни експерти. Основна цел на тази постоянно действаща форма на работа е формулирането на ключови проблеми в образованието и на политически и експертни решения.

Училище за учители

Нови общностни училища

Институт за прогресивно образование инициира и осъществява проекти за подобряване на качеството на преподаване и учене в българските училища, подкрепя професионалното развитие на учителите, търси начини за преодоляване на образователните и социални неравенства.

Основатели

Дорина Панталеева Василева – психолог – „Лечебна педагогика“

Емилия Георгиева Йорданова – педагог

Цветелина Георгиева Стоянова – собственик – Агенция за маркетингови проучвания „Маркетлинкс“

Красимир Боянов Иванов – психолог

Цветанка Максимова Брестиничка – председател на УС – Асоциация „Родители“

Ева Христова Борисова – основател – Асоциация „Родители“

Румен Горанов Петров – психолог – Фондация за човешки отношения

Иван Петров Игов – психолог – Дружество на психолозите в България

Милена Чавдарова Ленева – Читалище „Бъдеще сега“

Илко Петров Йорданов – експерт – Институт „Отворено общество“

Евгения Константинова Пеева – изп. директор – „Заедно в час“

Павлина Иванова Петрова-Тунчколлу – изп. директор – Форум за наблюдение и анализ на публични политики

Юрий Владимиров Анджекарски – Фестивал на българското образование

Благовеста Даниелова Кузева – студент

Явор Людмилов Джонев – съосновател – Сирма Груп Холдинг

Евелина Сашева Коцева – педагог

Зорница Христова Бодакова – преводач-издател – Издателство „Точица“

Юлиан Георгиев Попов – председател – Българско училище за политика