Фондация за човешки отношения – Румен Петров

Отворено общество – Илко Йорданов, Боян Захариев

Дружество на психолозите в България – Иван Игов, Пламен Димитров

Заедно в час – Евгения Пеева, Валентина Николова

Фондация „Пайдея“ – Мария Донкова, Георги Казаков

Асоциация „Родители“ – Ева Борисова, Цвета Брестничка

Сдружение на настоящи и бъдещи майки – Елена Христова, Фани Тодорова

Бъдеще сега – Милена Ленева, Теодор Василев

Национална мрежа за децата – Мариана Банчева

Асоциация „Монтесори“ – Атанас Пирянков, Жени Пирянкова

Център за образователни инициативи – Цветан Цветански

Център за либерални стратегии – Анна Ганева

Сдружение „Новото образование“ – Павел Лазаров, Елина Русева

Фестивал на българското образование – Юрий Анджекарски

Център за творческо обучение – Иглика Ангелова, Младен Матев

Сдружение „Образователен свят“ – Марияна Георгиева

Център за приобщаващо образование – Ива Бонева, Десислава Колева

Сдружение „Педагогика без граници“ – Анна Пенкова

Училище за политика, НБУ – Юлиан Попов

Академия за гражданско общество – Румен Рачев