Управителен съвет

Мариана Банчева

Милена Ленева (зам. председател)

Виолета Николова

Евгения Пеева

Веселин Димитров

Участието в Управителния съвет е pro bono.

Екип

Виолета Николова

Виолета Николова

Мениджър администрация и финанси
Ирина Иванова

Ирина Иванова

Специалист комуникации и логистика
Йоана Маринова

Йоана Маринова

Изпълнителен директор
Мариана Банчева

Мариана Банчева

Директор "Образователни политики"
Младен Вълков

Младен Вълков

Математик
Олга Нинова-Траянова

Олга Нинова-Траянова

Мениджър професионално развитие на учители
Петър Велков

Петър Велков

Координатор обучение и подкрепа на учители
Яна Ноел

Яна Ноел

Преводач

Дарители

Бисер Иванов

КомплитИТ ООД

Комфо ЕООД

Немечек България ООД

САП Лабс България ЕООД

Сирма Груп Холдинг АД

Станислав Иванов

Телерик АД

Явор Джонев

Доброволци

Албена Захариева

Благовеста Кузева

Елена Башкехайова

Весела Фотева

Галина Донкова

Галя Красимирова

Ганка Желязкова

Гергана Петкова

Грета Георгиева

Грета Красимирова

Гюлназ Солакова

Д. Панкова

Деница Александрова

Деян Колев

Димитър Димкин

Добри Стоилов

Емилия Йорданова

Евелина Коцева

Зорница Христова

Илия Пчеларов

Константин Василев

Красимир Семерджиев

Мария Георгиева

Милена Иванова

Милена Ленева

Милена Цанева

Моника Ковачка

Наталия Димитрова

Невена Манова

Нели Костадинова

Николай Лазаров

П. Петров

Парашкева Кибритева

Радка Чамова

Раинка Върбанова

Ралица Добрева

Росица Георгиева

Румена Маринова

Светослав Стаменов

Славина Иванова

Стефан Златарев

Стефан Манов

Таня Ракова

Митко Маринов