Управителен съвет

Олга Нинова-Траянова – Председател

Веселин Димитров

Мариана Банчева

Младен Вълков

Наталия Димитрова

Участието в Управителния съвет е pro bono.

Екип

Виолета Николова

Виолета Николова

Административен мениджър
Мариана Банчева

Мариана Банчева

Експерт, обучение и квалификация
Младен Вълков

Младен Вълков

Математик
Олга Нинова-Траянова

Олга Нинова-Траянова

Мениджър направление образование

Дарители

Бисер Иванов

КомплитИТ ООД

Комфо ЕООД

Немечек България ООД

САП Лабс България ЕООД

Сирма Груп Холдинг АД

Станислав Иванов

Телерик АД

Явор Джонев

Доброволци

Албена Захариева

Благовеста Кузева

Елена Башкехайова

Весела Фотева

Галина Донкова

Галя Красимирова

Ганка Желязкова

Гергана Петкова

Грета Георгиева

Грета Красимирова

Гюлназ Солакова

Д. Панкова

Деница Александрова

Деян Колев

Димитър Димкин

Добри Стоилов

Емилия Йорданова

Евелина Коцева

Зорница Христова

Илия Пчеларов

Константин Василев

Красимир Семерджиев

Мария Георгиева

Милена Иванова

Милена Ленева

Милена Цанева

Моника Ковачка

Наталия Димитрова

Невена Манова

Нели Костадинова

Николай Лазаров

П. Петров

Парашкева Кибритева

Радка Чамова

Раинка Върбанова

Ралица Добрева

Росица Георгиева

Румена Маринова

Светослав Стаменов

Славина Иванова

Стефан Златарев

Стефан Манов

Таня Ракова

Митко Маринов