Accredited Courses

JUMP Math вече е сред одобрените обучителни програми в регистъра на МОН и носи два кредита

Обучителната програма на JUMP Math е официално одобрена и включена в регистъра за повишаване на квалификацията на педагогически специалистите на Министерството на образованието. Програмата носи два кредита и е с продължителност 32 часа. Повече информация можете да намерите на следния линк към регистъра на МОН: http://iropk.mon.bg/public/search