Обучението е задължително условие за използване на JUMP Math в училищата и детските градини. То е насочено към развитие на професионалните компетентности за прилагане на една доказано добра практика в класните стаи.

Преди да се запишете за обучение препоръчваме да прочетете книгата Краят на невежествотоот създателя на JUMP Math Джон Майтън.

Обучението по JUMP Math включва последователно преминаване през следните етапи:

1.СТЪПКА 1 – ОНЛАЙН ВЪВЕДЕНИЕ В JUMP Math – предстои да бъде отворена форма за регистрация. (За повече информация: info@progresivno.org) Онлайн въведението включва следните обучителни презентации и видеа:

1) Въведение в JUMP Math и Методически коментари на урок по JUMP Math

2) JUMP Math ниво 1 – Педагогически принципи, системата JUMP Math и вътрешна мотивация

3) Математика по метода на JUMP Math ниво 2

4) Кратко интервю с учител по JUMP Math

5) Джон Майтън – Открит урок „Алгебра“ по JUMP Math

6) Разяснителни материали за JUMP Math

2. СТЪПКА 2 –  ТРИДНЕВЕН СЕМИНАР ПО JUMP Math – пълен курс теоретично и практическо обучение за работа по системата. За дати и регистрация, следете нашите Събития и новини

За да практикувате по системата JUMP Math в България, е необходимо да преминете пълно обучение, в края на което получавате сертификат.