JUMP Math съдържа Ръководство за учителя и Учебни тетрадки за учениците. Всички материали са изключително подробни и внимателно структурирани, за да подкрепят учителя и учениците в учебния процес.

Подробните ръководства за учителите съдържат:

 • методически указания за прилагане на системата JUMP Math в различни ситуации
 • обяснения на всяка тема (по 2-3 страници за всяка страница от работните тетрадки)
 • допълнителни бонус задачи и идеи за учителя
 • ясна информация за целите на всеки урок, предварително необходимите знания и използваните термини

Учебните тетрадки за учениците съдържат:

 • страници със задачи, които се решават с насоки от учителя
 • самостоятелна работа с различни дейности и допълнителни задачи
 • конкретна работа с предмети или рисунки (нагледни материали)
 • работа със символи и операции за научаване на красотата на символите, символната манипулация и моделите в математиката

Учебните тетрадки имат и следните характеристики:

 • в структурата им е интегриран преговор на учебния материал поне за две години назад
 • в рамките на един урок се въвеждат едно, максимум две понятия
 • дават ясно обяснение и структурирано наставление за учениците
 • не претоварват учениците с информация
 • осигуряват достатъчно повторение и практически упражнения
 • съдържат обяснения за основните математически умения, необходими за усвояване на материала

Стриктното следване на ръководствата за учителите гарантира много добро ниво на преподаване и постигане на очакваните резултати.

Учебните тетрадки 1-4 клас (1 част) са официално одобрени от МОМН със заповед РД09-219/27.02.2013 г.

Цени на материали

Задължителна подготовка (ЗП)
ПГ Комплект за учителя – 40 лв.
/включва РУ, УТ и ПМ/
Комплект за ученика – 20 лв.
/включва УТ и ПМ/
1 клас Комплект за учителя – 60 лв.
/включва РУ, УТ1, УТ2 и ПМ/
Комплект за ученика – 40 лв.
/включва УТ1, УТ2 и ПМ/
2 клас Комплект за учителя – 60 лв.
/включва РУ1, РУ2, УТ1, УТ2/
Комплект за ученика – 40 лв.
/включва УТ1, УТ2/
3 клас Комплект за учителя – 60 лв.
/включва РУ, УТ1, УТ2/
Комплект за ученика – 40 лв.
/включва УТ1, УТ2/
4 клас Комплект за учителя – 60 лв.
/включва РУ, УТ1, УТ2/
Комплект за ученика – 40 лв.
/включва УТ1, УТ2/
5 клас Комплект за учителя – 60 лв.
/включва РУ, УТ1, УТ2/
Комплект за ученика – 40 лв.
/включва УТ1, УТ2/
Свободно избираема подготовка (СИП)
1 клас Комплект за учителя – 20 лв.
/включва РУ и УТ /
УТ за ученика – 8 лв.
2 клас Комплект за учителя – 20 лв.
/включва РУ и УТ/
УТ за ученика – 8 лв.
3 клас Комплект за учителя – 20 лв.
/включва РУ и УТ/
УТ за ученика – 8 лв.
4 клас Комплект за учителя – 20 лв.
/включва РУ и УТ/
УТ за ученика – 8 лв.

Съкращения:
ПГ – Предучилищна група
РУ – Ръководство за учителя
УТ 1 – Учебна тертадка 1 част (за първия срок)
УТ 2 – Учебна тертадка 2 част (за втория срок)
ПМ (BLM) – Приложни материали

Всички цени са крайни и с включено ДДС.

Ръководство за учителя