За кои класове се предлага JUMP Math в България?

За момента ИПО предлага пълните комплекти материали (Ръководство за учителя, Учебна тетрадка, допълнителни материали) за предучилищни групи и класовете от 1 до 4 – преведени на български.

Работи ли се по JUMP Math и в класовете над 4ти клас?

По принцип системата е разработена до 8 клас. В момента се превеждат и адаптират материалите за 5-7 клас. Предвижда се да се предлага и за класовете от 9 до 12, но за изготвянето ще са необходими поне още две години.

От какви материали имам нужда, за да започна да използвам системата JUMP Math в клас?

Ще имате нужда от Ръководството за учителя (То съдържа планове на уроци, отговори, тестове, допълнителни насоки и т.н. Ръководството за учителя е “двигателят” на програмата JUMP Math.) и Учебна тетрадка(Тя се използва като допълнение към Ръководството за учителя и предлага упражнения и възможности за допълнително оценяване.) Ще имате нужда и от достъпни нагледни материали като: зарове, сглобяващи се кубчета (напр. Лего), жетони, карти за игра, клечки за сладолед и др.

Предлага ли се обучение за учители по JUMP Math?

Да, Институт за прогресивно образование предлага обучение, както и възможности за консултации и подкрепа за учителите, които работят със системата. Информация за записването и датите за започване на обучения се публикуват в секция “Обучения”.

Не е ли JUMP Math програма за изоставащи деца?

JUMP Math стартира като методика за деца, пропуснали голям обем учебно съдържание поради някаква причина. Не след дълго обаче, учители започнали да споделят, че постигат отлични успехи в класните си стаи и насърчили екипа да разработи цялостна програма JUMP Math за работа в класната стая. Това се превърнало в многогодишно начинание, което било изцяло завършено за класовете от 1 до 8 през 2011г. Научните изследвания показват, че JUMP Math работи за всички – намалява разликите при учениците, които срещат затруднения и вдига летвата за тези, които се справят добре. Тъй като силата на подхода се състои в раздробяването на понятията на малки, постижими елементи, които се преподават систематично в подкрепяща среда, JUMP Math се прилага лесно в класната стая в подкрепа nа ученици с разнородни способности. Ресурсите са достатъчно подробни, за да може всеки отдаден и общителен възрастен да преподава математика.

Как да разбера, че JUMP Math има положително въздействие?

Съществуват много съвременни международни научни изследвания, които подкрепят залегналите в JUMP Math преподавателски методи. Информация за тях можете да намерите на настоящия сайт и на сайта на JUMP Math, Канада.

Записи с мнения на практикуващи български учители може да видите във видеоматериалите за JUMP Math България.

В книгата на Джон Майтън “Краят на невежеството”, която е преведена на български, също има много информация за научните изследвания в подкрепа на JUMP Math.

Резултати от тестове на множество класове по JUMP в България са представени в годишните доклади, заедно със съдържанието на самите тестове. Там, освен резултатите от тестовете по класове, е даден качествен анализ н атова какво постигат децата по ДОИ и какво в допълнение на ДОИ.

Предстои в България да бъде направено и официално Сравнително изследване за постиженията на учениците, работещи по JUMP Math и тези, които работят по традиционната система. Информация за изследването ще публикуваме на настоящия сайт.

Притеснявам се, че JUMP Math ще забави бързите ми ученици и те ще заработят с темпото на най-слабия ученик в класа?

В Ръководството за учителя JUMP Math предлага допълнения и бонус въпроси с нарастваща трудност. Те осигуряват занимания и развитие за бързите ученици, но са достатъчно познати, така че децата, които са по-бавни в началото, да могат да се престрашат и да се опитат да ги решат. Научните изследвания сочат, че всички деца могат да извлекат полза от JUMP Math, включително децата, които така или иначе напредват бързо. Всички деца в един клас по JUMP Math изграждат увереност в себе си и получават много възможности да покажат, че знаят. Напредъкът започва да се усеща повече, когато по-голям брой ученици започнат да разбират и да участват на по-високо ниво, което е от полза и за най-способните ученици. Това се дължи на дълбоките нива, на които работи JUMP Math и на това, че програмата улавя въодушевлението на класа и води до създаването на една по-висша обучителна среда за всички.

Предлага ли се обучение за родители?

Институтът за прогресивно образование периодично предлага обучителни сесии за учители, в които могат да се включат и родители. Родителите, които искат да подкрепят децата си в усвояването на математиката, трябва да имат предвид, че работата само с Учебните тетрадки изважда системата от контекст и води само до механична работа с молив и лист – липсват разнообразието и балансираният подход. Програмата JUMP Math е разработена за класната стая или индивидиуализирана учебна среда. JUMP Math не е само Учебната тетрадка и не препоръчваме родителите да използват само нея. Плановете на уроци са основна част от програмата, а Учебната тетрадка и тестовете сами по себе си, няма да помогнат детето да придобие дълбоко разбиране или любов към математиката, което се получава, когато се следват плановете на уроците.

Кой може да преподава по JUMP Math?

ИПО препоръчва всеки, който се заема с преподаването по системата, да премине през обучение. Материалите от програмата и плановете на уроците по JUMP Math са специално разработени, че да дадат възможност на всеки човек да се справи отлично с преподаването на математика на ниво начално и основно училище. Единственото изискване е този човек да има положителната нагласа и желание точно да следва плановете на уроците. Много възрастни, на които математиката е била трудна, чрез преподаването преоткриват този предмет. Забелязали сме, че тези, на които математиката е била трудна, могат да изпитат емпатия към учениците си и често стават най-добрите учители.

Възможно ли е да си купя учебниците свободно?

Ако сте учител, е необходимо да преминете през обучение, за усетите философията на JUMP Math, да се настроите към нагласите на преподаване и да добиете опит в използването на инструкциите за учителите. Началното ниво на това обучение е отворено и за родители. Инструкциите за учители са ключови за системата JUMP Math. Учебните тетрадки са само допълнителни. Инструкции и тетрадки могат да се закупят само след успешно преминато обучение.

Има ли домашни при JUMP Math?

Учителите би трябвало да задават определени дейности за вкъщи, които ангажират и детето, и родителите. Това е начин да се осигури повече стойностно време между родителите и децата, а и самите деца да осъзнаят различни приложения на материала от училище. ИПО предвижда да подпомага учителите с описания на подобни дейности. Това не е точно домашна работа, а съвместна дейност на децата и родителите.

Учебниците допълнително ли се закупуват и ако да, каква е цената им?

Системата включва Ръководство за учителя и Учебни тетрадки. Цените са посочени тук.

Материалът, който се изучава по JUMP Math съвпада ли с материала за на традиционното обучение за съответните класове?

JUMP Math обхваща голям обем знания от всички раздели на математиката. За България учебното съдържание е адаптирано като са съставени учебни програми JUMP Math – задължителна подготовка заедно със ЗИП и JUMP Math – Приложна математика (СИП).

Математиката е преди всичко усет, талант. По-важно е децата да могат да мислят и да откриват сами. Не е ли JUMP Math прекалено проста система, която ощетява децата?

Вярно е, че математиката трябва да изгражда способности за мислене и откривателство. Освен това, обучението по математика трябва да изгражда разбиране на математическите концепции в дълбочина, способности за аналогия и абстракция, прилагане на способности за разсъждение и творчество в различни от математиката области и способности за съзидателно сътрудничество с други за решаване на сложни проблеми. Не е вярно, че едни деца са „родени” за математика, а други не са. Всички деца могат да постигнат експертно ниво на задълбочени знания и умения по математика, ако се работи с тях по подходящ начин. JUMP Math наистина предлага материала в по-малки стъпки, отколкото традиционно сме свикнали, но с много по-дълбоко и обхватно обяснение. Изгражда увереност и в крайна сметка, отива по-далеч. Ощетените деца са тези, на които се преподава прибързано и повърхностно. Тези, за които успехът е свързан преди всичко с постигнатата оценка, а не със същинско разбиране и постоянно преодоляване на предизвикателството да надминеш себе си.

Нали говорим само за математика. Каква е връзката с бъдещето на децата?

Огромна! Училищна математика не се изучава, за да стават децата състезатели и професионални математици, нито се учи, за да могат да си правят сметките в магазина. Задълбочените занимания по математика, откривателство и решаване на проблеми служат за изграждане на характер (нагласи, ценности, навици и воля), знания, способности и опит за осъзнаване на околния и вътрешен свят, за качествено и независимо разсъждение на каквато и да е тема, за активно отношение към света. За да може всяко дете да управлява собствената си съдба в бъдещето.

JUMP Math е нещо ново. Ако се се окаже, че не работи, нашите деца ще бъдат потърпевши цял живот.

JUMP Math не е експеримент. Това е доказана система, която се разработва и развива повече от 15 години. Има достатъчно научни изследвания и практически документи, за да сме сигурни, че не само не можем да навредим на децата, но и че най-вероятно ще им дадем много повече, отколкото би могло да се очаква от традиционните методи на преподаване.

С какво JUMP Math е по-добра от традиционното преподаване?

От една страна, с качествено по-добрите резултати, които постига за всички деца.

От втора, защото постига тези резултати наистина с всички деца.

От трета страна, защото е истинска отлично изградена и проверена в практиката система, която се състои от следните елементи (3+1 групи по 3):

Педагогика = Нагласи, разбирания и ценности + Педагогически принципи + Техники на преподаване
+
Материали = Разпределения по ДОИ + Инструкции за учителите + Работни тетрадки и материали за децата
+
Квалификация = Обучение + Професионална мрежа + Консултации
+
Качество = Компетентност на учителите + Компетентност на децата + Организационна среда

Важно е да се отбележи, че пълните резултати от JUMP Math се постигат само с последователно, цялостно и интегрирано прилагане на всички елементи от системата. Прилагането на част от тях води до частични положителни резултати, но не и до качествения скок, който очакваме. Ако анализираме традиционната система, ще установим, че голяма част от тези елементи липсват, а други са с по-ниско качество.

Как става оценяването по JUMP Math?

Учителят отчита напредъка на всяко дете, според неговата индивидуалнист.

Кореспондира ли това оценяване с оценяването по скалата от 2 до 6?

Не точно, тъй като всяко дете, което учи по JUMP Math, става отличник. Но само когато учителят следва неговото темпо на учене.