Историята на JUMP Math в България

Първият клас по JUMP Math - 2010-2011

Първият клас по JUMP Math на Гергана Петкова – 2010-2011 (4-ти клас)

В съответствие с мисията си, Институт за прогресивно образование (ИПО) полага усилия да осигури педагогически методи, учебно съдържание и подкрепа за висококачествено учене на всяко дете и учител в България като работи за въвеждането на JUMP Math в детските градини и начален етап.

България е първата неанглоговоряща страна, в която се въвежда JUMP Math. ИПО осигурява обучение и текуща подкрепа за преподавателите, които работят със системата.

inner-jump-math-about-first-class-2010-2011-b

Първият клас по JUMP Math – 2010-2011 на Румена (3-ти клас) показва шестиците от контролното за дроби (материал за 5-ти клас)

През септември 2010 г. започнахме с един 3-ти и един 4-ти клас в София. Учителите преминаха предварително обучение през лятото на 2010 г. и допълващо обучение от Джон Майтън в Канада през октомври. Програмата им включваше и посещение на няколко класа с преподаване по JUMP Math и споделяне на опит с тамошните учители. Само за три месеца се виждат положителни резултати. Децата преминаха през преговорния материал и се справиха със задачите за дроби (изучавани в 5-ти и 6-ти клас!) с отличие. Най-важното е, че всики са ентусиазирани да учат математика, включително и по-бавните ученици.

Джон Майтън, Гергана Петкова и Румена Маринова във Fields Institute на University of Toronto - октомври 2010 г.

Джон Майтън, Гергана Петкова и
Румена Маринова във Fields Institute
на University of Toronto – октомври 2010 г.

През 2011 г. бе обучена група от 32 нови пилотни учители, които започнаха да преподават по методиката JUMP Math от септември 2011 г.

inner-jump-math-about-teachers-a

С Мери Джейн в Mabin School

Учебната 2012/2013 година бе третата последователна година на прилагане на JUMP Math в България. Системата бе приложена успешно в 7 подготвителни групи, 17 паралелки 1 клас, 11 паралелки 2 клас, 6 паралелки 3 клас, 9 паралелки 4 клас и една пилотна паралелка 5 клас – 50 учители с 883 ученици.

През четвъртата година на прилагане на JUMP Math в България – 2013/2014 учебна година системата бе приложена успешно в 11 подготвителни групи, 21 паралелки 1-ви клас, 22 паралелки 2-ри клас, 7 паралелки 3- ти клас, 6 паралелки 4-ти клас, 2 пилотни паралелки 5-ти клас и 1 пилотна паралелка 6-ти клас. Общо: 69 учители и 1218 деца.

От 2014 до 2018 г. реализирането на програмата JUMP Math беше подкрепено финансово и цялостно от фондация „Америка за БЪлгария“.

През учебната 2014-2015 по JUMP Math работиха 109 учители с 1896 деца в държавни и частни детски градини и училища. 6 ресурсни учители работиха със 74 деца със СОП.

През учебната 2015-2016 г. по JUMP Math работиха 160 учители с  2880 деца в държавни и частни детски градини и училища.

През учебната 2016-2017 г. по JUMP Math работиха 134 учители с  2773 деца в държавни и частни детски градини и училища.

През учебната 2017-2018 г. по JUMP Math работиха 132 учители с  2616 деца в държавни и частни детски градини и училища. 11 училища работят с одобрена иновация с JUMP Math в определени паралелки със 784 деца.

През учебната 2018-2019 г. по JUMP Math работиха 148 учители с  1960 деца в държавни и частни детски градини, училища и занимални. С одобрена иновация с JUMP Math рабитят 15 училища в 66 паралелки с 1257 деца.

През учебната 2019-2020 г. по JUMP Math работиха 99 учители с  1919 деца в държавни и частни детски градини и училища. В частни занимални и индивидуално обучение са обхванати 92 деца. С одобрена иновация с JUMP Math работят 19 училища в 72 паралелки с 1472 деца. 20 ресурсни учители от РЦ София-град са обучени и разполагат с учебни материали по JUMP Math от ПГ до 5 клас, за да ги прилагат в педагогическата си практика.

През учебната 2020-2021 г. се навършват 10 години от старта на програма JUMP Math в България. По JUMP Math работят 104 учители с  1928 деца в държавни и частни детски градини и училища. В частни занимални и индивидуално обучение са обхванати 79 деца. С одобрена иновация с JUMP Math работят 16 училища в 71 паралелки с 1390 деца. Екипът на ИПО осигурява солидна методическа подкрепа за учителите под формата на въвеждащи уебинари  за старт на учебната година, ежеседмични уебинари по класове с практически насоки по раздели и теми, както и много допълнителни ресурси.