Историята на JUMP Math в България

Първият клас по JUMP Math - 2010-2011

Първият клас по JUMP Math на Гергана Петкова – 2010-2011 (4-ти клас)

В съответствие с мисията си, Институт за прогресивно образование (ИПО) полага усилия да осигури педагогически методи, учебно съдържание и подкрепа за висококачествено учене на всяко дете и учител в България като работи за въвеждането на JUMP Math в детските градини и начален етап.

България е първата неанглоговоряща страна, в която се въвежда JUMP Math. ИПО осигурява обучение и текуща подкрепа за преподавателите, които работят със системата.

inner-jump-math-about-first-class-2010-2011-b

Първият клас по JUMP Math – 2010-2011 на Румена (3-ти клас) показва шестиците от контролното за дроби (материал за 5-ти клас)

През септември 2010 г. започнахме с един 3-ти и един 4-ти клас в София. Учителите преминаха предварително обучение през лятото на 2010 г. и допълващо обучение от Джон Майтън в Канада през октомври. Програмата им включваше и посещение на няколко класа с преподаване по JUMP Math и споделяне на опит с тамошните учители. Само за три месеца се виждат положителни резултати. Децата преминаха през преговорния материал и се справиха със задачите за дроби (изучавани в 5-ти и 6-ти клас!) с отличие. Най-важното е, че всики са ентусиазирани да учат математика, включително и по-бавните ученици.

Джон Майтън, Гергана Петкова и Румена Маринова във Fields Institute на University of Toronto - октомври 2010 г.

Джон Майтън, Гергана Петкова и
Румена Маринова във Fields Institute
на University of Toronto – октомври 2010 г.

През 2011 г. бе обучена група от 32 нови пилотни учители, които започнаха да преподават по методиката JUMP Math от септември 2011 г.

inner-jump-math-about-teachers-a

С Мери Джейн в Mabin School

Учебната 2012/2013 година бе третата последователна година на прилагане на JUMP Math в България. Системата бе приложена успешно в 7 подготвителни групи, 17 паралелки 1 клас, 11 паралелки 2 клас, 6 паралелки 3 клас, 9 паралелки 4 клас и една пилотна паралелка 5 клас – 50 учители с 883 ученици.

През четвъртата година на прилагане на JUMP Math в България – 2013/2014 учебна година системата бе приложена успешно в 11 подготвителни групи, 21 паралелки 1-ви клас, 22 паралелки 2-ри клас, 7 паралелки 3- ти клас, 6 паралелки 4-ти клас, 2 пилотни паралелки 5-ти клас и 1 пилотна паралелка 6-ти клас. Общо: 69 учители и 1218 деца.

През учебната 2014-2015 по JUMP Math работиха 108 учители с 1886 деца в държавни и частни детски градини и училища. 6 ресурсни учители работиха със 74 деца със СОП.