new-school-inner-banner-1

На 15.09.2016 отвори врати първото училище на Институт за прогресивно образование.

В съответствие с мисията си за преобразуване на образователната система за добро развитие на България през XXI век Институтът започна изграждане на нов модел общностни училища в интегрирана екосистема.

Първото начално прогресивно училище отвори врати на 15 септември 2016 г. в София. Образователният процес включва деца на възраст между 6 и 10 години, разпределени в подготвителен, първи, втори, трети и четвърти клас. С израстването на децата ще изградим основно училище (6-12 г.), средно училище (13-16 г.) и гимназия (17-18 г.).

Основната ни цел е да изградим свободни и отговорни личности – обичащи и самостоятелни. Смели да определят сами смислите на живота си, способни да ги реализират и да бъдат щастливи заедно.

Образователният процес в училището е с фокус върху изграждане на интегрални знания, умения, нагласи и навици с богата обща култура, отворена към света. Учи се за разбиране в окуражаваща и същевременно предизвикателна среда, създаваща нагласа за развитие. Използват се най- добрите национални практики и международни образователни програми. Училището получи право от IB Organization да започне да прилага пробно програмата за начален етап Primary Years Programme.

Преподаването на математика е по системата JUMP Math. Български език, английски език, математика, изкуства, спорт и много игри има всеки учебен ден. Мета-предметите мислене, взаимоотношения, комуникации и действия са вплетени във всички учебни дейности. Учене чрез изследване, работа по интегрални проекти и обществени дейности се извършват екипно с подходящо смесване на възрастите. Образователната програма включва учене сред природата два пъти седмично, културно преживяване като концерт, театър или изложба има всеки месец. Два пъти в месеца в събота се организират дейности, които позволяват участие на родителите.

Организацията на училищния живот е основана на демократични принципи с активно участие на учениците, учителите и родителите. Постепенно учениците и учителите поемат все по-голяма отговорност за собственото си учене и развитие.

Училището се изгражда като гъвкава учеща се организация с интензивно професионално развитие на учителите. Резултатите ще се изследват и оценяват независимо и научно обосновано.

Училището оперира напълно прозрачно, без печалба и в обществена полза. Таксите се определят на база реални разходи в консултация с родителите.

Начално прогресивно училище 1 се намира на пресечката на ул. Роженски проход и ул. Твърдишки проход. Вижте картата. Сградата е нова и е строена за училище. Липсата на двор се компенсира с две детски площадки в непосредствена близост, дворовете на две общински училища и бърз достъп до Южния парк.

При достатъчен интерес и успешно развитие планираме да отворим още училища през следващите години – не само в София.

Ако искате да получавате информация по темата, може да се запишете зa нашия бюлетин, който ще намерите най-долу на тази страница.