За пилотни учители

Първото обучение за пилотни учители се проведе на 7-ми май в София.
Второто обучение ще се проведе от 20, 21 и 22-ти юни в София с участието на Мери-Джейн от Канада.
Максималната бройка от 40 пилотни учители за учебната 2011/2012 г. е запълнена. Ако желаете да се включите в програмата, ще можете от следващата година. Пишете ни на адрес jumpmathbg@gmail.com, за да получавате информация.

Записи и презентации от срещата на 11-02-2011


Здравейте,
 
Много благодаря за проявения интерес към системата JUMP Math!

Тук ще намерите актуална информация за кандидатстващите пилотни учители с често задавани въпроси и отговори.

Списък с участниците в проекта, както и желаещите да се включат учители има тук: Пилотни учители и училища 2011-2012 учебна година

Първоначално, моля, прочетете следните материали:
[Джон Майтън - Математиката е за всички]
[JUMPBG:Как да използваме работните тетрадки и ръководствата за учители]
[JUMPBG:Методи за преподаване на математика по JUMP]

(Накрая на страниците има файл в MS Word формат, който може да използвате за отпечатване.)

Разбира се, разгледайте и другите материали на сайта. Например: [JUMPBG:Как да научим таблицата за умножение за пет дни] 

До две седмици ще проведем разширена среща-презентация на заинтересовани учители и представители на МОН, РИО, БАН, СУ и др.
Представянето ще бъде заснето и публикувано на сайта на проекта, за да го видят и тези, които няма да могат да пътуват до София.

Много моля, не затрупвайте колежките си Румена и Гергана с въпроси на техните лични пощи. Изчакайте презентацията - те ще присъстват.
После чрез форума на сайта ще може да задавате въпроси към тях, а отговорите ще бъдат видими за всички.
 
Текущите резултати от двата пилотни класа са публикувани тук: Резултати на пилотните класове 2010-2011  

Поздрави,

Явор Джонев


Въпроси и отговори:

1. Кога ще бъде курса за обучение?

Обучението ще се проведе на няколко етапа:

 • въвеждаща среща-презентация - на 11.02.2011 от 13:30 в София (ще бъде записана на видео и достъпна на този сайт, ако не може да пътувате);
 • първо обучение от 2 дена - 29-30 април (София);
 • второ обучение от 4 дена с практикуващ учител от Канада - 20-23 юни (София);
 • опреснително обучение от 1 ден за подготовка на учебната година - септември (София и Варна);
 • срещи за обмяна на опит и подкрепа - веднъж месечно първите 3-4 месеца (София и Варна).
Внимание! Системата JUMP изисква преди всичко промяна на отношенията между учителя и децата. JUMP няма да сработи, ако само следвате техническата методика и материали. Ще е необходимо да се откажете от методи, които досега сте сте считали за подходящи и успешни. Ще е необходимо да промените начина си на мислене. Възможно е! Ние ще ви помогнем.

2. Откога ще се въведе новата методика?

Целта е от началото на новата учебна година от септември да започнете пълно прилагане на Jump Math във вашите класове. До септември ще е добре да пробвате техники и материали, за да придобиете опит. Ще подберем подходящи материали, съвместими с текущата учебна програма за втория срок. До септември работните тетрадки за децата ще бъдат преведни на български. Инструкциите за учители ще са само частично преведени - затова разчитаме, че ще можете да разбирате английския текст. Разгледайте тези материали: [JUMPBG:Teacher Guides and Introductory Materials]

3. Колко ще струва?

Пилотните курсове за обучение ще са безплатни. Работните тетрадки за децата ще се заплащат от септември на разумна цена. Jump Math - Канада и Института за прогресивно образование - България са организации с идеална цел - всички приходи се използват за издръжка, разходи за производство, развитие на материалите и педагогическите методи, проучвания и изследвания, обучение и популяризация.

4. Подходяща ли е JUMP за деца със СОП и/или изоставащи ученици?

Да! Jump Math е разработена преди повече от 15 години именно като методика за изоставащи ученици и деца със СОП. Впоследствие се е развила като обща система за всички ученици. Разбира се, работата с изоставащи ученици и деца със СОП изисква допълнителни усилия, внимание и техники. Резултатите трябва да се сравняват с предходните постижения на децата, а не с останалите ученици. Има много случаи на изоставащи ученици, които за 1-2 години обучение по Jump достигат високо ниво на математически способности. 

5. Подходяща ли е JUMP за деца, които не знаят добре български език?

Да! Материалите започват от предучилищна възраст до 7-ми клас и са специално разработени, за да не изискват способности за четене и писане в началото. Използва се минимално необходимото количество текст с възможно най-прости думи и изрази. Натрупаният опит показва, че успехът по математика при деца, които нямат добри езикови способности води до повишаване на тяхната концентрация и мотивация за четене и писане.

6. Има ли разрешение от МОMН за провеждане на пилотното внедряване на Jump?

МОМН са запознати с проекта и следят неговото развитие. Очакваме да одобрят официално пилотното внедряване и да приемат материалите на Jump за учебни помагала. Ще бъдат издадени писма до РИО и директорите на вашите училища, че пилотното внедряване се извършва с разрешение на МОМН. Кога точно ще стане това, не мога да кажа в момента. Надявам се до месец-два да имаме официално потвърждение.

7. Ако след преставянето на методиката не ми допадне тя, ще бъдем ли задължени да участваме?

Не. По всяко време може да се върнете към предишната си методика и материали.

8. Има ли някакъв срок или това е начин на поднасяне на материала, който ще можем да използваме и за в бъдеще?

Всички сертифицирани учители ще могат да преподават по JUMP неограничено. Материалите са разработени от предучилищна възраст до 7-ми клас. В момента се работи за покриване на гимназиалния курс, както и други предмети - физика, химия и биология. Разработката на част от новите материали ще се извършва в България от Института за прогресивно образование в тясно сътрудничество с JUMP Math Канада.

9. Има ли ограничения в броя на учителите, които да участват с класовете си?

Няма принципно органичение. Целта ни е да внедрим JUMP Math във всички училища в България. През 2011 г. ще има ограничение на броя на пилотните учители - от една страна, защото инструкциите за учители няма да бъдат преведени на български изцяло, а от друга страна, защото разполагаме с ограничени ресурси за обучение. Ще направим всичко възможно да обучим през 2011 г. всички учители, проявили интерес към пилотната програма.

10. Ще има ли наблюдения на уроци?

Наблюдения на уроци за контрол няма да има! Методите използвани от районните инспекторати за контрол са изключително вредни и за децата, и за учителите. Възможно е ваши колеги да посещават уроците ви, но само с ваше одобрение и с цел да видят как работи методиката на практика.

11. Как ще се осъществява контрол?

Системата JUMP Math ще се прилага само от сертифицирани учители, преминали през съответно обучение. Сертификатите ще са на няколко нива и ще изискват показване на реални резултати и практически опит. Ще наблюдаваме текущите резултати на учениците. Ще разговаряме с вас, с учениците и с родителите. Ще се правим и психологически изследвания. С всичко това целим да ви помогнем да бъдете по-добри учители професионалисти, а не да контролираме дали изпълнявате някакви формални изисквания или резултати.

12. Има ли значение стажа по специалността?

Не! Всеки може да се научи да работи по JUMP, но има разлики в нещата, които трябва да преодолявате. Обикновено, учителите с по-голям стаж трябва да преодоляват натрупани разбирания и практики, които са били подходящи и успешни преди, но не са съвместими с принципите, методите и техниките на JUMP. Учителите с по-малък стаж трябва да преодоляват известна несигурност и липса на опит в преценка на различни ситуации с децата. Не се притеснявайте! Всеки учител, който има желание може да прилага JUMP ефективно. Мрежата от учители по JUMP, която започваме да изграждане винаги ще бъде на ваше разположение за помощ и съвет.

13. Необходимо ли е разрешение от директора на училището?

Мисля, че е нормално участието ви в пилотния проект да бъде координирано с директора на училището. Досега не съм видял директор, който да е против учителите и учениците да са по-мотивирани и по-успешни. Както споменах, ще се опитаме да организираме специални писма от МОН/РИО към директорите.


Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Apr 07, 2011

  Admin says:

  Мнение на Емилия Йорданова - начален учител - за JUMP Math: Най-съществените пл...

  Мнение на Емилия Йорданова - начален учител - за JUMP Math:

  Най-съществените плюсове на JUMP MAth са не само и не толкова в самата методика на преподаване, колкото в начина, по който е поднесен материала. Това е една откривателска методика, в която самото дете преоткрива със своите сетива математическите зависимости, на които се опира света около него. То самото прави своите изводи от апробирането, а психологически доказан факт е, че човек помни не това, което е прочел или видял, а изводите, до които е достигнал четейки и гледайки. В това отношение тази система не е поредната педагогическа практика за уеднаквяване и покриване на стандартите, а опит да се погледне на света с друго око през призмата на математиката. Детето е търсач и откривател на истините за света около него и това го прави съпричастно, вписва го по изключително интуитивен начин в пространството и времето и му създава усещане за значимост в процеса на преоткриване, който така неподходящо е бил наречен обучение.