school-for-teachers-inner-1

Мисия

Училището за учители към Сдружение „Институт за прогресивно образование“ приема мисията да подкрепя учителите в процеса на тяхната професионална реализация и да подпомага професионалното им развитие.

Целта на Училището за учители е да създаде общност от смели, високо квалифицирани и мотивирани учители, както и да предостави възможност на всички прохождащи в професията учители да добият увереност и професионална сила по пътя на ученето и чрез споделянето.

Задачите, които Училището за учители си поставя, са свързани с това да удовлетвори потребността на учителите в България от Общност на учителите за подкрепа и споделяне на опит и добри практики от света.

Събития:

  • Обучение на учители, които за пръв път се срещат с  методиката за преподаване на математика JUMP Math
  • Обучение на учители, които вече са запознати с програмата JUMP Math по други методики, които са в съответствие и допълват работата с деца в посока на разгръщане на детската личност, изграждане на умения за аналитично и критично мислене, позитивни нагласи и креативност
  • Обучения и семинари за родители
  • Обучения и семинари за учители, които работят с деца с различни образователни потребности
  • Обучения и семинари за експерти в сферата на образованието