school-for-teachers-inner-1

Мисия

Училището за Учители към „Институт за прогресивно образование“ приема мисията да подкрепя учителите в процеса на тяхната реализацията и да подпомага професионалното им развитие.

Задачите, които Училището за Учители си поставя, са свързани с това да удовлетвори потребността на общността от учители в България за подкрепа и споделяне на опит и добри практики от света.

Целта на Училището за Учители е да създаде общност от смели, високо квалифицирани и мотивирани учители, като предостави възможност на:

 • всеки  новопостъпил в професията учител да добие увереност и професионална сила по пътя на ученето и преподаването;
 • учителите с опит да разширят своите професионални и лични компетентности, за да бъдат по-автономни, удовлетворени и уверени в избора на подходи и методология в преподавателската си практика.

Дейности:

 • Обучителни програми и гъвкави учебни модули, адекватни на нуждите на училищните общности
 • Цялостен, качествен и устойчив модел за методическа подкрепа и развитие на учителите
 • Внедрване на най-добрите практики за менажиране на училищата като организации
 • Обучения на учители по иновативната методиката за преподаване на математика JUMP Math
 • Надграждащи обучения за учители по JUMP Math с други методики в посока на разгръщане на детската личност, изграждане на знания, умения и позитивна нагласа за развитие
 • Осигуряване на достъп до съвременна и модерна среда от богати образователни ресурси и доказани световни практики
 • Обучения и семинари за родители
 • Обучения и семинари за учители, които работят с деца с различни образователни потребности
 • Обучения и семинари за експерти в сферата на образованието

Обучителни програми на Училището за Учители

Следвайки мисията ни за системна и качествена подкрепа за учителите в процеса на професионалната им реализация, Институт за прогресивно образование създаде Училището за Учители като платформа от дейности.

Училището за Учители стартира с пакет обучителни програми, вписани в Регистъра на одобрените програми за квалификация на педагогически специалисти на Министерство на образованието и науката, които дават квалификационни кредити.

ЗАЯВКА ЗА ИНТЕРЕС

Информация за обучителните програми, които предлагаме: