Контакти
Малко повече за Петър

petar-velkov

Петър е част от екипа на ИПО от средата на 2016 година, като работата му е свързана с планиране, организиране и провеждане на обучения за нови учители по системата JUMP Math, с други обучения от портфолиото на Института и с подкрепата и професионално развитие на работещите с ИПО учители. От средата на 2017 година Петър отговаря и за оценка на въздействието в Института за прогресивно образование.

Петър завършва математическата гимназия в Пазарджик с пълно отличие. Бакалавърската си степен по управление придобива в Университет за национално и световно стопанство (УНСС), специалност ”Бизнес администрация”, където завършва с отличие и множество награди и стипендии. По време на следването кара стажове в известна компания за анализ на фондовата борса, а също така участва в интензивна програма на Еразъм (”Simulation Training in Operations Managеment Erasmus IP) в “Технологичен образователен институт” (ТЕИ), Лариса, Гърция.

Трудовият му опит е свързан с работа като журналист, редактор и бизнес администратор в няколко медии, а също така и на мениджърска позиция в Мериленд, САЩ. През 2016 година завършва успешно програмата “Заедно в час” по време, на която придобива с отличие следдипломна квалификация „Учител в началния етап на основното образование“ в Пловдивския университет. През двете си години по програмата преподава на ученици в начален етап в 15 СОУ “Адам Мицкевич”, където изработва и въвежда множество иновативни инструменти за работа с децата и родителите, провежда няколко обучения на екипа в училището и ръководи редица училищни проекти по европейски и общински програми за десетки хиляди лева. До завършването на програмата Петър активно подпомага екипа на Заедно в час, като кара два стажа в организацията. Първият е като координатор в отдел „Обучения и подкрепа“, където организира и ръководи процеса по планиране на летния институт за подготовка на учители на Заедно в час, менажирайки екипа по планиране на обучителните сесии за института, водейки и обучителни сесии на бъдещите учители по програмата, осигурявайки им и подкрепя по време на първите им часове в класните стаи. Също така през този период Петър подпомага и отдела по „Оценка на въздействието и развойна дейност“, където се занимава с анализа на резултатите и оценка на въздействието на програмата. След завършването на програмата Заедно в час Петър припознава мисията на Института за прогресивно образование и вижда своето естествено продължение на кариерата си в ИПО.

Мотивацията му да се занимава с образователни инициативи е основана на неговата осъзнатост и желание за промяна в обществото и държавата като цяло. Петър вярва, че нищо в държавата ни не може да се промени, ако хората не се променят, а те се променят вследствие на образованието. Виждайки в какво критично положение се намира българското образование, той е убеден и решен, че това е една от най-важните каузи в нашето съвремие, кауза, за която иска да се бори и това е главната причина да се озове и да приеме присърце мисията на Института за прогресивно образование.