Контакти
Малко повече за Трендафил

Магистър по психология, образовател по душа, консултант и мениджър с богат опит в неправителствения сектор, професионален обучител по ключови компетентности, стратегическо планиране и фондонабиране.

Постижения в изграждането на мрежи и партьорства на национално и международно ниво.

Работи в полза на личностното, екипното и общностно развитие от 1990 г. Ориентиран към иновативните подходи в образователния процес. Има принос в мобилизирането на ресурс, консултирането и изпълнението на повече от 30 инициативи на територията на България, Русия, Беларус, Унгария, Франция, Великобритания, Словения, САЩ.

Директор на българския клон на Фондация „Лумос“ през 2014-2016 г., Ръководител на Програма „Глоб@лни библиотеки – България“ от 2008 до 2013 г., Програмен директор на Национална Асоциация Дебати в периода 1998-2008 г.

Трендафил има над 9500 часа практика като треньор по творческо мислене, фондонабиране, интерактивни и иновативни методи на преподаване, медиация, решаване на проблеми, фасилитиране на работни срещи, тренинг на треньори, управление на проекти, презентационни и комуникативни умения, публична реч, групова динамика, лидерство, преговори, организационно развитие.

Присъединява се към екипа на Института за прогресивно образование през септември 2017 г., за да подпомогне организацията в идентифицирането на устойчиви модели за усъвършенстване на образователната система в България.