Контакти
Малко повече за Влади

Владимир е част от екипа на ИПО от септември месец 2017 година, като работата му е свързана с оказване на методическа подкрепа на учителите преподаващи по Jump Math, както и организиране и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на учителите, които работят с ИПО.

Владимир e завършил Културна антропология в НБУ и е работил в екипи по различни антропологични теренни изследвания на разнообразни общности, като някои от тях са свързани с изследване на общността на „Цариградските българи – Православните християни от българския етнос в Истанбул“, „Съвременното консуматорско общество и търговските центрове като социални места“, „Алтернативни начини на живот и анти-консуматорски общности“, „Новите селяни – чужденците избрали българското село за свой нов дом“. Участник в международни антропологични конференции – “Food and Cultural Identity: between Market, Social Sciences and Humanities”, Участник в 9th MASN CONFERENCE: „What are we doing? “ Multiple Roles, Uses and Influences of Anthropology in the Contemporary Society, Ludbreg, Croatia.

След завършване на университета взима решението да остане в България и да намери работа в полза на обществото. Идентифицирайки образованието като проблемна област за страната ни, избира това направление за кариерното си развитие. Преди да се присъедини към екипа на ИПО, Владимир е преподавал две години в начален етап в училище с деца приоритетно от ромски произход в село Христо Даново. Завършва и СДК Начална училищна педагогика в Пловдивски университет.

Той вярва, че системата на образованието има нужда от качествени реформи, но осъзнава и че докато тези реформи се случат, хората, които са всеки ден с децата, са именно техните учители, затова насочва вниманието си към развитие на уменията си за подпомагане на своите колеги – учители. Провежда вътреучилищни обучения за култура на класната стая, участва в проекти за подобряване на квалификацията си като част от проекта „Ефективно училищно лидерство“ по Еразъм+, а в последствие и като обучител и координатор по проекта „Наставничество и менторство за новоназначени учители“, отново по Еразъм+.

Владимир вярва в идеята за учене през целия живот и постоянно търси възможности, за да развива уменията си.