Warning: getimagesize(/home/prog5zt4/public_html/wp-content/uploadshttps://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2017/06/DSC7700-1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prog5zt4/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
JUMP Math Teacher

Warning: getimagesize(/home/prog5zt4/public_html/wp-content/uploadshttps://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2017/06/DSC7700-1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prog5zt4/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
JUMP Math Teacher

Warning: getimagesize(/home/prog5zt4/public_html/wp-content/uploadshttps://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2017/06/unnamed.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prog5zt4/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Innovation

Warning: getimagesize(/home/prog5zt4/public_html/wp-content/uploadshttps://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2017/06/DSC7700-1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prog5zt4/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
JUMP Math Teacher
Warning: getimagesize(/home/prog5zt4/public_html/wp-content/uploadshttps://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2017/06/unnamed.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prog5zt4/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Innovation

10 училища с JUMP Math иновация

В Институт за прогресивно образование и JUMP Math България сме горди да споделим, че 10 училища от нашата общност ще получат статут на иновативни училища с иновация JUMP Math – алтернативна и иновативна система за преподаване на математика. Ние подпомогнахме нашите партньорски училища в процеса на създаване и разписване на проекта за иновация и през следващите учебни години ще подкрепим училищата, както в приложението и развитието на JUMP Math като иновация, така и ако решат да въвеждат и други иновации. 
Убедени сме, че ученето и иновациите вървят ръка за ръка. Качественото обучение помага на децата да усвояват стратегии за учене и да изграждат увереност в подкрепяща и позитивна среда. Това дава възможност на учениците да откриват собствените си силни страни и да изследват света около тях.
Именно затова иновациите са един от възможните начини за изграждане на отворена към изследването и цялостното учене училищна култура. Ние вярваме, че те ще дадат нужната свобода на българското училище за прилагане на различни и алтернативни методики и системи на преподаване.
„Най-добрият начин да предскажем бъдещето, е изобретявайки го и именно затова иновациите са един от възможните способи за привнасяне на нови, позитивни и прогресивни образователни практики.“

Това казва Олга Нинова-Траянова, мениджър професионално развитие, която е начело на екипа за осъществяване на иновацията с JUMP Math и която ще работи с иновативните училища.

Информация за процеса за получаване на статут на иновативно училище можете да намерите на този линк.

Желаем успех на всички учители и училища, които вярват в собствените си сили да променят средата, в която работят.