Warning: getimagesize(/home/prog5zt4/public_html/wp-content/uploadshttps://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2016/04/milena-leneva.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prog5zt4/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Милена Ленева - изпълнителен директор на фондация "ТЕМПО"

Warning: getimagesize(/home/prog5zt4/public_html/wp-content/uploadshttps://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2016/04/milena-leneva.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prog5zt4/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Milena-leneva
Милена Ленева - изпълнителен директор на фондация "ТЕМПО"

Warning: getimagesize(/home/prog5zt4/public_html/wp-content/uploadshttps://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2016/04/svetlana-nancheva.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prog5zt4/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Svetlana-nancheva
Светлана Нанчева - член на сдружение Професионален форум за образование

Warning: getimagesize(/home/prog5zt4/public_html/wp-content/uploadshttps://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2016/04/p1230956.l.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prog5zt4/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
P1230956.l

Warning: getimagesize(/home/prog5zt4/public_html/wp-content/uploadshttps://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2016/04/milena-leneva.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prog5zt4/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Милена Ленева - изпълнителен директор на фондация "ТЕМПО"
Warning: getimagesize(/home/prog5zt4/public_html/wp-content/uploadshttps://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2016/04/svetlana-nancheva.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prog5zt4/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Светлана Нанчева - член на сдружение Професионален форум за образование
Warning: getimagesize(/home/prog5zt4/public_html/wp-content/uploadshttps://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2016/04/p1230956.l.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prog5zt4/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
P1230956.l

52 мита за образованието – „Дисциплина = послушание“

 Чуйте запис на целия дебат:

 

Голяма част от учителите, родителите и децата смятат, че липсата на дисциплина е един от най-големите проблеми на българското училище. Това е така, защото тя осигурява средата, в която може да се разгърне ученето и всеки – и децата, и учителят – да постигнат обучителните цели.

Проблемът започва тогава, когато започваме да заместваме разбирането за дисциплината (като ред, основан на добро планиране на урока, предизвикателна и интерактивна организация на процеса, като внимателно и активно включване на всички в изследването и ученето по време на час), с послушанието – като задължителност за това децата да съблюдават стриктно и бързо изискванията на възрастните, темпото на учителя и да приемат контрола, който учителят налага в класната стая. Именно разбирането за контрола  принуждава учителят да се концентрира върху поведението на учениците и използване на различни по вид системи от награда или наказание. Затова, когато нещо в класната стая се обърка – вината рядко се търси в подхода. Вместо това децата са набеждавани за непоправими, а  учителите – за лоши професионалисти.

Дисциплината чрез сътрудничество е подход, който има своята десетилетна история. Той разглежда поддържането на дисциплината чрез пакет от позитивни мерки и тактики, при които не само едната (учителят), а и двете страни да са убедени, че печелят (win-win strategy). Фокусира се върху разбирането за психологията на ученето и на детското поведение, необходимостта от създаване на доверителни отношения и атрактивен и поставящ децата в активна позиция учебен процес.

Участници:

  • Десислава Миленкова, начален учител и мениджър по иновациите в 137 СОУ „Ангел Кънчев“
  • Милена Ленева – изпълнителен директор на фондация „ТЕМПО“
  • Генадий Матвеев – пом. директор на 26 СОУ

Записи на предишни предавания може да откриете на нашия сайт: http://www.progresivno.org/edu-policies/52-myths/

 

Със съдействието на:

afb_logo