Warning: getimagesize(/home/prog5zt4/public_html/wp-content/uploadshttps://www.progresivno.org/wp-content/uploads/2021/04/Коучинг.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/prog5zt4/public_html/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 103
Обучение „Коучинг подход в образованието“

Обучение „Коучинг подход в образованието“

Дата/Час
16/06/2021 - 17/06/2021
14:00 - 17:00

Категории


Обучителна програма „Коучинг подход в образованието“ е одобрена и вписана в ИРОПК на МОН.

➡️ Обща информация:

  • Обучението е подходящо за учители в държавни и частни училища и детски градини от цялата страна.
  • Кредити – 1 квалификационен кредит.
  • Продължителност – 16 академични часа.
  • Форма на провеждане – частично присъствена (8 часа онлайн синхронно присъствена в електронна среда и 8 ч. неприсъствена част).
  • Удостоверение – обучението ще приключи с издаване на Удостоверение.
  • Обучител – Олга Нинова-Траянова

➡️ Организационни детайли:

Част 1 (8 часа присъствена част) – 16 и 17 юни 2021 г., от 14:00 до 18:00 ч.

Обучението ще започне с два дни присъствени уебинари, които ще проведем синхронно в електронна среда в платформа ZOOM.

Част 2 (8 часа неприсъствена част) – 18-30 юни 2021 г.

Самостоятелна работа с обучителни материали и завършване на обучението с предаване на индивидуалната задача.

➡️ Малко повече за „Коучинг подход в образованието“:

През последните десетилетия популярността на коучингът нараства много, с което нараства и приложението му в различни професионални сфери. Тимоти Галуей, който се смята от един от „бащите“ на коучинг подхода казва: „Коучингът е отключване на потенциала на хората, за да се максимазира тяхната успеваемост.“. Коучинг подходът се превръща в изключително подходящ и ценен инструмент в образованието, тъй като дава конкретни практически стратегии и техники за работа в педагогическата среда.

Философията на коучинга се основава на вярването, че всеки на база на опита и процеса на учене носи в себе си нужните ресурси, знания и умения, които ще го доведат до успеваемост. Така съдържанието е налице в училищната среда в директори, учители и ученици, а коучинг инструментите дават структурата и насочват за достигане на тези ресурси за справяне. Програмата предлага допълнителна квалификация за педагогически специалисти на различни позиции – училищните лидери, учители, възпитатели, педагогически съветници и др. Коучинг подход може да се планира в стратегията за изграждане на устойчиви и ефективни професионални общности в училище, и да се прилага в различни педагогически ситуации в класната стая с ученици в различни етапи на образованието.

➡️ Цена и начин на плащане:

  • 80 лв. за участник;
  • Плащането на таксата за обучението се извършва само по банков път, авансово, до 10 юни 2021 г.;
  • Детайли за плащане:

Титуляр на банковата сметка: Институт за прогресивно образование
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG40UNCR70001521417093
BIC: UNCRBGSF
Основание: Обучение Коучинг, име…

➡️ Регистрация:

За да заявите участие, направете своята регистрация до 10 юни 2021 г.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК!

 

Очакваме Ви!